Menu

Retningslinjer

Formålet med Geirangerfjord og Ålesund & Sunnmøres fotobank er å fremme nasjonal og internasjonal markedsføring av Geirangerfjord og Ålesund som reisemål. All bruk av filer i tråd med formålet er kostnadsfri for bruker. Kontakt Tom Skrede (+47 70 16 34 36) om du er i tvil om din bruk av filene er innenfor formålet med fotobanken.

Filer som lastes ned fra fotobanken kan kun benyttes til det formål som er angitt i bestillingen. Filene skal deretter slettes.

Dersom filene ønskes benyttet til andre formål - i tillegg til, eller i stedet for det formålet som var oppgitt ved bestilling - må ny bestilling sendes. Bestiller av filer er ansvarlig for at filene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og til det formål som var oppgitt ved bestilling.

Alle filer som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjon som er opplyst i tilknytning til hver enkelt fil. Med akkreditering menes en setning, som for eksempel "Foto: Geirangerfjord og Ålesund & Sunnmøre/Fred Jonny Hammerø". All bruk av filer i strid med utlånsbetingelsene vil medføre et straffegebyr.