Menu

Retningslinjer

Formålet med Destinasjon Ålesund & Sunnmøres fotobank er nasjonal og internasjonal markedsføring av regionen som reisemål. Bildene kan ikke brukes i bøker, på t-skjorter, postkort eller lignende til kommersielt salg. Bildene kan brukes av redaksjonell presse, turoperatører og reiselivsaktører for å markedsføre regionen.
All bruk av filer i tråd med formålet er kostnadsfri for bruker. Kontakt Helen Siverstøl (+47 93 03 40 27) om du er i tvil om din bruk av filene er innenfor formålet med fotobanken.

Filer som lastes ned fra fotobanken kan kun benyttes til det formål som er angitt i bestillingen. Filene skal deretter slettes.

Dersom filene ønskes benyttet til andre formål - i tillegg til, eller i stedet for det formålet som var oppgitt ved bestilling - må ny bestilling sendes. Bestiller av filer er ansvarlig for at filene benyttes i henhold til utlånsbetingelsene og til det formål som var oppgitt ved bestilling.
 
Filmer kan ikke redigeres eller klippes i. Bilder må også brukes i sin helhet, og kan ikke manipuleres eller endres. 
Legg merke til at noen bilder er merket med en rød prikk og kan ikke brukes i sosiale medier. 

Link eller scannet dokument av publikasjon der bildet blir brukt, sendes til helen@visitalesund.com
Ved bruk på digitale flater som sosiale media, skal visitalesund tagges. 

Alle filer som benyttes skal akkrediteres i henhold til akkrediteringsinformasjon som er opplyst i tilknytning til hver enkelt fil. Med akkreditering menes en setning, som for eksempel "Foto: Destinasjon Ålesund & Sunnmøre/Fred Jonny Hammerø". All bruk av filer i strid med utlånsbetingelsene vil medføre et straffegebyr fra også fotograf.